Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

NHÌN VÀ NGẪM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO TRÀO LƯU XƯA VÀ NAY

Posted: 14/06/2021

- Ngày xưa chỉ có khoảng vài vạn người tham gia BHNT nhưng đến hết năm 2019 có 14,53 triệu hợp đồng có hiệu lực.


- Ngày xưa chỉ có chưa đầy 1% dân số nhưng bây giờ đã lên đến hơn 9% dân số tham gia.


- Năm 1996 chỉ có 1 công ty Bảo Việt Nhân Thọ tại Việt Nam nhưng năm 2020 đã có 17 công ty đang hoạt động.


- Số tiền bồi thường tăng lên dần, hết tháng 9/2019 là hơn 14.400 tỷ tiền bồi thường BHNT.


- Trên 90% dân số người Mỹ tham gia BHNT, Việt Nam hơn 10% (Nguồn IAV)


Người dân ngày càng có nhận thức đúng đắn và tự ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và cộng đồng. Họ tham gia bảo hiểm nhân thọ sớm như một phương pháp dự phòng và bảo vệ tài chính hữu hiệu hàng đầu trong cuộc sống hiện nay.


Hãy là một người thông thái, đi theo sự tiến bộ tất yếu của nhân loại.


V\


Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ


Truy cập https://vbaohiem.vn/ để đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp