Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

6 KIỂU NGƯỜI KHÔNG CẦN THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Posted: 14/06/2021

Nếu bạn thuộc những kiểu người dưới đây, bảo hiểm nhân thọ với bạn chỉ là phù du, không có tác dụng gì trong cuộc sống:
  1. Bạn không bao giờ bị ốm đau, bệnh tật.

  2. Bạn không bao giờ gặp rủi ro trong cuộc sống.

  3. Bạn không bao giờ mất thu nhập.

  4. Bạn không bao giờ lo lắng tiền chu cấp cho con đi học.

  5. Bạn không bao giờ lo lắng số tiền hưu trí khi về già.

  6. Bạn không bao giờ cần bảo vệ tài sản của mình.


Còn nếu có các nỗi lo trên, bạn nên tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để an tâm thực sự, xua tan các nỗi lo trên.


Bảo hiểm nhân thọ là một tấm lá chắn hữu hiệu, chiếc phao cứu sinh thông minh cho nhiều mục đích sống của con người. Đó cũng là công cụ thiết thực để bạn thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.


Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ


Truy cập https://vbaohiem.vn/ để đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp