Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

So sánh BSH care và VBI care

Posted: 25/08/2020

Nhắc đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hot nhất hiện nay, không thể không nhắc đến hai cái tên quen thuộc VBI care và An tâm vui khỏe (BSH care)
- Mức phí rẻ chỉ từ 300k
- Quyền lợi bảo hiểm chính kèm quyền lợi bổ sung đa dạng
- Đặc biệt hơn cả hai sản phẩm đều có thể tham gia độc lập cho trẻ dưới 1 tuổi kèm điệu kiện tăng phí 30%.
Dưới đây vbaohiem đã tổng hợp các quyền lợi, biểu phí của hai sản phẩm ưu việt này, mời các anh chị cùngtham khảo, đánh giá.Bảng tổng hợp quyền lợi sản phẩm bảo hiểm BSH care và VBI care


Bảng tổng hợp biểu phí sản phẩm BSH care và VBI care


Hiện nay, Vbaohiem là website so sánh sản phẩm bảo hiểm đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực bảo hiểm: nhân thọ, vật chất xe cơ giới, sức khỏe… của tất cả 18 công ty bảo hiểm nhân thọ và 30 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.


So sánh chi tiết đến từng điều khoản bảo hiểm theo quy tắc sản phẩm. Là kênh kết nối khách hàng đến tư vấn viên bảo hiểm thông qua nền tảng công nghệ trực tuyến đơn giản, hiện đại. Với vai trò là kênh trung gian kết nối giữa khách hàng và tư vấn viên bảo hiểm, giúp hoạt động bảo hiểm trở nên minh bạch, uy tín, hiệu quả.  


Truy cập tại http://vbaohiem.vn/ để sử dụng các tính năng so sánh ưu việt nhất!


#sosanhbaohiem #vbaohiem #baohiemnhantho #tuvanbaohiem #danhgiabaohiem #luachonbaohiem #ketnoituvanvienbaohiem #sosanhbaohiemsuckhoe #sosanhbaohiemnhantho #sosanhbaohiemphinhantho