Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

BẢO TOÀN VÀ GIA TĂNG TÀI SẢN TỪ BẢO HIỂM NHÂN THỌ, TẠI SAO KHÔNG?

Posted: 21/07/2021

Một trong những kênh đầu tư an toàn và ưu việt hàng đầu hiện nay của nhiều người thông thái đó chính là tham gia bảo hiểm nhân thọ với sản phẩm liên kết đầu tư.


Sản phẩm này có gì khác so với bảo hiểm nhân thọ truyền thống?Tất nhiên khác chứ, ưu việt hơn chẳng hạn. Vẫn có bảo vệ các rủi ro nhưng bên cạnh đó, bạn còn có thể sinh lời từ việc tham gia hàng ngày.


Bảo toàn:


Tài sản hiện tại của bạn bên ngoài hợp đồng bảo hiểm sẽ không bị ảnh hưởng nhiều khi gặp rủi ro. Nói dễ hiểu hơn, phần bảo vệ trong hợp đồng sẽ chi trả các viện phí mỗi khi vào viện. Chúng ta cực khổ kiếm tiền và chẳng bao giờ muốn mất tiền, nhất là khi mất tiền vì bệnh tật đúng không?


Gia tăng:


Lựa chọn các quỹ đầu tư và sinh lời. Nếu bạn không dám đầu tư mạo hiểm thì có thể lựa chọn sản phẩm liên kết chung. Ở đó, bạn sẽ được hưởng mức lãi suất theo tình hình hoạt động của công ty. Có thể tăng cao nếu công ty bảo hiểm hoạt động tốt, có thể giảm nếu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm yếu kém, nhưng không bao giờ trả lãi suất thấp hơn lãi suất đã cam kết tối thiểu.Nếu là một người thích mạo hiểm trong thương trường, hãy lựa chọn sản phẩm liên kết đơn vị của công ty bảo hiểm. Có rất nhiều Qũy để bạn chọn và mỗi Qũy sẽ có chuyên gia tư vấn tận tình để lựa chọn chính xác. Lãi suất có thể siêu đậm lên đến vài chục % khi Qũy bạn chọn cũng hoạt động hiệu quả.


Tôi không muốn so sánh, nhưng hãy nhìn vào thực tế và thử hỏi, các kênh đầu tư hiện tại như trái phiếu, ngoại hối, tiết kiệm có làm được những điều trên?


 


Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ


Truy cập https://vbaohiem.vn/ để đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp