Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

TÂM - TẦM - TÀI TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Posted: 21/07/2021

Đừng vì hoa hồng, hãy vì giá trị nhân văn của bảo hiểm để trở thành tư vấn viên. Có như thế, khách hàng mới trao niềm tin vào bạn.


Tâm là gì?


Trong nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ, Tâm được hiểu là trách nhiệm và đạo đức làm nghề. Người tư vấn có Tâm sẽ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà luôn nghĩ đến lợi ích lâu dài của khách hàng. Tư vấn Đúng – Đủ tất cả mọi quyền lợi để khách hàng an tâm quyết định lựa chọn.


Tầm là như thế nào? 


Vậy còn TÀI là sao?


Đó là những gì bạn tích lũy (kiến thức, năng lực xử lý tình huống). Có Tài, bạn sẽ phân tích đúng nhu cầu của khách hàng để thiết kế sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách hướng dẫn khách hàng kê khai sức khỏe như thế nào vừa đúng luật vừa được tham gia dễ dàng.


--------


Nhu cầu và hiểu biết của khách hàng ngày càng cao? Những tư vấn viến thiếu 1 trong 3 yếu tố này đều không thể tồn tại và dễ bị khách hàng từ chối. Vậy làm thế nào để trở thành 1 tư vấn viên đủ Tâm – Tầm – Tài.


Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ


Truy cập https://vbaohiem.vn/ để đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp