Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

Quy định về thời gian chờ thai sản trong bảo hiểm sức khỏe

Posted: 07/09/2020

Thời gian chờ bảo hiểm thai sản trong bảo hiểm sức khỏe là khoảng thời gian mà nếu phát sinh chi phí khám, chữa bệnh thì mẹ bỉm sữa sẽ không được bảo hiểm thanh toán cho chi phí khám, chữa bệnh đó.

Theo đó, mỗi một công ty sẽ có một quy định riêng về thời gian chờ khác nhau đối với sản phẩm thai sản cung cấp ra thị trường.

Thông thường thời gian chờ sẽ là 210 ngày, một số công ty sẽ là 280 ngày thậm chí là 365 ngày. Sau thời gian chờ, người tham gia bảo hiểm sẽ được thanh toán 100% quyền lợi thai sản khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tổng hợp thời gian chờ bảo hiểm thai sản của một số sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trên thị trường.

Các mẹ bỉm sữa cần tìm hiểu kỹ thông tin này khi quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thai sản. Vì tâm lý các mẹ bỉm là đến khi có kế hoạch dự kiến sinh con mới tìm đến bảo hiểm. Trong khi đó, để được chi trả 100% quyền lợi thai sản có thể mẹ bỉm phải tham gia 2 kỳ đóng phí mới đủ điều kiện bảo hiểm thai sản.

Cùng tìm hiểu cụ thể thời gian chờ của một số sản phẩm sức khỏe hiện có trên thị trường tại https://vbaohiem.vn/