Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

"VITA - Đầu tư như ý" Duy nhất tại thị trường 4 lựa chọn STBH cùng 1 mức phí

Posted: 18/08/2021

Khi tham gia sản phẩm này Khách hàng được quyền lựa chọn 4 mức bảo vệ: 50% STBH; 100% STBH; 150% STBH; 200% STBH để có thể chủ động hơn về dòng tiền, nhu cầu bảo vệ của Bản thân.

Một số quyền lợi của sản phẩm như sau:

📌 Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

📌 Quyền lợi Món quà khởi đầu: Trong Năm hợp đồng đầu tiên, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Món quà khởi đầu như sau: Từ 50tr đến dưới 100tr thưởng 3%; từ 100tr trở lên thưởng 5%.

📌 Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15 và 18, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng định kỳ bằng 4% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng của 36 Tháng hợp đồng liền kề trước đó.

📌 Quyền lợi Thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20, Generali sẽ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:  • Bảo vệ 50%: Thưởng 25% vào cuối năm Hợp đồng thứ 10,15; thưởng 50% vào năm thứ 20.  • Bảo vệ 100%: Thưởng 50% vào cuối năm Hợp đồng thứ 10,15; thưởng 100% vào năm thứ 20.  • Bảo vệ 150%: Thưởng 75% vào cuối năm Hợp đồng thứ 10,15; thưởng 150% vào năm thứ 20.  • Bảo vệ 200%: Thưởng 100% vào cuối năm Hợp đồng thứ 10,15; thưởng 200% vào năm thứ 20.📌 Quyền lợi bảo vệ:  • Bảo vệ lên đến 200% Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị Tài khoản hợp đồng trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong.  • Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình khi tham gia thêm các bảo hiểm bổ trợ.Một sản phẩm với rất nhiều Quyền lợi thưởng tiền mặt, lựa chọn mức độ bảo vệ theo nhu cầu của bản thân. Khách hàng cũng có thể chủ động thay đổi STBH theo nhu cầu bản thân vào bất kỳ thời điểm nào. Đúng là một sản phẩm "Như ý"!💖💖💖

--------------------