Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

"Phú Hưng life với sản phẩm Bệnh hiểm nghèo có mức chi trả tối đa 300% số tiền bảo hiểm - cao nhất thị trường

Posted: 18/08/2021

📌 Phú Hưng life được thành lập năm 2013 và là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm

📌 Phú Hưng life phấn đấu trở thành công ty bảo hiểm Nhân thọ được ưu thích tại Việt Nam; được khách hàng tín nhiệm và ưu tiên tìm đến khi có nhu cầu về tư vấn tài chính và tham gia bảo hiểm cùng với chất lượng dịch vụ vượt trội; được gia đình và bạn bè của khách hàng yêu mến.

📌 Phú Hưng life là công ty duy nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam 100% vốn của Công ty Việt Nam, không có cổ đông là Công ty nước ngoài.

⏳ Số tiền chi trả khi NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo (Bệnh nan y, bệnh lý nghiên trọng...) dao động từ 100% đến 200% tuỳ từng Công ty bảo hiểm. Có Công ty Bảo hiểm chi trả nhiều lần (1-2) lần hoặc đặc biệt chi trả đến 4 lần tuỳ từng giai đoạn. Một số Công ty bảo hiểm chi trả số tiền lên đến 200% STBH, và tổng quyền lợi có thể lên đến 250% số tiền bảo hiểm. Đặc biệt sau khi nghiên cứu quyền lợi này ở Các Công ty bảo hiểm tôi tìm được Công ty Bảo hiểm Phú Hưng Life chi trả tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm là mức tri chả cao nhất tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

*Tôi thực sự khâm phục những nhà thiết kế sản phẩm của Phú Hưng Life đã đem đến một sản phẩm Bệnh hiểm nghèo có quyền lợi cao như vậy. Mong muốn các nhà thiết kế sản phẩm của các DNBH khác cũng có những quyền lợi gia tăng tương tự.

💖 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo của Phú Hưng life chi trả 24 Bệnh 100% STBH, 12 Bệnh 200% STBH, 4 Bệnh 300% STBH:

📌 Trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo: Nếu Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo được liệt kê trong danh sách bệnh hiểm nghèo, và Người được bảo hiểm phải còn sống ít nhất 14 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm Công ty sẽ chi trả một (01) lần một khoản tiền tương ứng với tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm được quy định ở Phụ lục 1.

📌 Trong trường hợp Người được bảo hiểm đồng thời mắc phải nhiều hơn một (01) Bệnh hiểm nghèo, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi cho Bệnh hiểm nghèo nào có tỷ lệ phần trăm cao nhất.

Nếu Khách hàng quan tâm đến Quyền lợi "Bệnh hiểm nghèo, bệnh Nan Y, Bệnh lý nghiêm trọng" hãy cân nhắc sản phẩm bổ trợ của Phú Hưng Life các bạn nhé!