Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

Tất tật những điều cần biết về điều khoản loại trừ bảo hiểm nhân thọ

Posted: 09/09/2020

 

Không phải cứ mua bảo hiểm là được bảo vệ!


Các công ty bảo hiểm nhân thọ đồng ý bảo vệ khách hàng trong một phạm vi, giới hạn nhất định. Nhiều khách hàng khi được TVV mời chào chỉ chăm chăm đến các quyền lợi mình được nhận, mặc nhiên cho rằng cứ bị bệnh, vào viện, tai nạn là được chi trả. Điều này là hoàn toàn sai lầm.

Thứ hai, Khách hàng đã thực sự đọc hiểu được hết điều khoản loại trừ chưa? Đa số khách hàng cho rằng phạm vi loại trừ được DNBH quy định trong một mục duy nhất là điều khoản loại trừ, bất kì thông tin không nằm trong mục này đều sẽ được bảo vệ. Điều này không hề đúng.


Để đọc hiểu và áp dụng vào chính trường hợp của cá nhân khách hàng xem mình có thuộc điểm loại trừ hay không. Khách hàng phải đọc kĩ điều khoản tại các mục loại trừ, dẫn chiếu sang định nghĩa, thuật ngữ cụ thể về loại trừ đó. Đối với một số SPBH đặc thù, Khách hàng dẫn chiếu đến bảng phụ lục chi tiết tại Quy tắc, xem xét các TH rủi ro của mình có được bảo hiểm hay nằm trong loại trừ hay không.

Đồng thời đừng quên tìm cho mình một TVV dày dặn kinh nghiệm, TVV sẽ giải thích cho bạn chi tiết hơn về điều kiện, điều khoản SPBH đó.

Truy cập ngay https://vbaohiem.vn/ để tìm cho mình một TVV phù hợp.

Dưới đây, vbaohiem sẽ cung cấp cho khách hàng những thông cơ bản nhất, làm thế nào để hiểu đúng về Điều khoản loại trừ bảo hiểm nhân thọ...