Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG SẢN PHẨM BẢO HIỂM ĐẦU TƯ

Posted: 02/10/2020


 

Bảo hiểm liên kết đầu tư trong những năm gần đây đã trở thành sản phẩm mũi nhọn của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đặc biệt. Theo đó, sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và chi phí trả cho doanh nghiệp bảo hiểm , phí đóng bảo hiểm sẽ sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết.

Có một chút lưu ý dành cho quý khách hàng tham gia bảo hiểm và cũng là một lời nhắc nhở với các đại lý đó là hãy chú ý đến các chi phí của loại hình sản phẩm này!

Dưới đây là thống kê các loại chi phí của hai dòng sản phẩm đầu tư là Sản phẩm đầu tư liên kết chung ( ULP) và liên kết đơn vị ( ILP). 

Vì chi phí những năm đầu chiếm tỷ lệ khá lớn, tùy sản phẩm và doanh nghiệp mà giao động từ 65-85%/ năm đầu tiên chỉ tính riêng chi phí phí ban đầu, nên sau khi trừ các loại chi phí đi thì số tiền còn lại để đầu tư vào quỹ còn rất ít, vì vậy mà nếu không đầu tư thêm thì cho dù lợi nhuận năm đầu tiên có cao đến 30-50% thì giá trị tài khoản cũng không nhiều....