Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

Những mốc thời gian cần ghi nhớ trong bảo hiểm nhân thọ

Posted: 17/08/2020

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ luôn có những điểm giống nhau, bên cạnh những quyền lợi bảo hiểm hay mức phí bảo hiểm, còn có những mốc thời gian quan trọng mà khách hàng hay tư vấn viên, đại lý cần phải nhớ khi tham gia, lựa chọn, tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.


1. NGÀY PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG
Thời điểm hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ các chi phí. Kể từ lúc này cho đến ngày có hiệu lực hợp đồng, vẫn được công ty bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm tạm thời và được hưởng được hưởng đầy đủ quyền lợi từ hợp đồng bảo hiểm tạm thời.


2. NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Kể từ lúc này những rủi ro đối với người được bảo hiểm sẽ được coi là sự kiện bảo hiểm và phía doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất đã xảy ra đối với người được bảo hiểm.


3. THỜI GIAN CÂN NHẮC
Trong vòng 14 đến 21 ngày, kể từ ngày có hiệu lực hợp đồng, bên mua hợp đồng có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng trước đó.


4. THỜI GIAN CHỜ
Khoảng thời gian kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực cho đến khi người tham gia bảo hiểm được hưởng quyền lợi đó. Trong khoản thời gian chờ này, nếu có phát sinh sự kiện bảo hiểm khách hàng sẽ không nhận được khoản bồi thường nào từ phía công ty bảo hiểm. Thời gian chờ cũng có thể thay đổi đối với tùy với từng sản phẩm bảo hiểm.


5. NGÀY KỶ NIỆM HỢP ĐỒNG
Ngày kỷ niệm tương ứng với hàng năm, ngày bắt đầu có hiệu lực hợp đồng trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Nếu năm đó không có ngày này, thì ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm. Là thời điểm phải thanh toán phí hợp đồng hàng năm.


6. NGÀY ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Chính là thời điểm hợp đồng chính thức kết thúc, khách hàng nhận lại toàn bộ số tiền bảo hiểm, nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực cho đến lúc đó.


7. THỜI HẠN YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM HAY BỒI THƯỜNG
Kể từ khi có rủi ro xảy ra,là thời gian yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường bất kỳ lúc nào thông thường thời hạn là 1 năm


8. THỜI HẠN TRẢ TIỀN BẢO HIỂM HAY BỒI THƯỜNG
Khi sự có kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời gian đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng, thông thuờng trong vòng 30 ngày hoặc 15 ngày nếu không có thỏa thuận, tính từ ngày công ty bảo hiểm nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.


9. THỜI GIAN GIA HẠN ĐÓNG PHÍ HƠP ĐỒNG
Sau một thời gian trả tiền bảo hiểm, nếu khách hàng vẫn chưa có khả năng thanh toán các phí cần thiết thì DNBH sẽ gia hạn thêm ngày gia hạn tính từ thời điểm đóng phí. Trong khoảng thời gian này, khách hàng vẫn có thể nhận được đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm như trong hợp đồng.


10. THỜI GIAN KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Khôi phục hợp đồng y như cũ vào bất kỳ lúc nào trong vòng (2) năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực tạm thời. Sau khi đã nộp lại tất cả chi phí còn thiếu. Hoặc vẫn có thể tiếp tục duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm ít hơn ban đầu, tuy nhiên những quyền lợi vì thế cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.


Để lựa chọn cho mình một sản phẩm thích hợp và đáp ứng được nhu cầu của bản thân và gia đình. Khách hàng cần trang bị cho mình kiến thức, hiểu biết cũng như lựa chọn được tư vấn viên phù hợp. 


Hiện nay website vbaohiem- website so sánh, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, cung cấp cụ thể những thông tin chi tiết về từng sản phẩm bảo hiểm giúp khách hàng có kênh thông tin cập nhật hữu hiệu nhất. Từ đó thuận tiện trong việc tìm hiểu, tham gia bảo hiểm.


#kienthucbaohiem #mocthoigianbaohiem #sosanhbaohiem #sanphambaohiem #sosanhbaohiem #vbaohiem #baohiemnhantho #tuvanbaohiem #danhgiabaohiem #luachonbaohiem #ketnoituvanvienbaohiem #sosanhbaohiemsuckhoe #sosanhbaohiemnhantho #sosanhbaohiemphinhantho