Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH Vbaohiem - So sánh bảo hiểm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, kết nối tư vấn viên bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, DNBH

Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2020

Posted: 17/08/2020


Ngày 09/7/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2020.


Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020


 
Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2020


Thị trường bảo hiểm năm vừa qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) ước đạt 52.387 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.


Khảo sát các DNBH do Vietnam Report thực hiện chỉ ra Top 3 cơ hội lớn nhất của ngành bảo hiểm trong thời gian tới bao gồm:


(1) Công nghệ phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị bảo hiểm;


(2) Nhận thức và hiểu biết của người dân về bảo hiểm ngày càng được cải thiện; và


(3) Triển vọng kinh tế vĩ mô phục hồi và bước vào giai đoạn “bình thường mới”.


Mặc dù vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải đối mặt với khá nhiều thách thức, trong đó nổi bật lên 4 thách thức chính là :


(1) Cạnh tranh trong ngành càng gia tăng;


(2) Rủi ro từ yếu tố thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh;


(3) Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, có hiểu biết rõ ràng về thị trường bảo hiểm;


(4) Hạ tầng Công nghệ thông tin bất cập.


Để tận dụng tốt cơ hội, doanh nghiệp bảo hiểm cần có sự thay đổi từ tư duy chiến lược đến hành động, nên ưu tiên đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng thương hiệu thân thiện hơn, thay vì tập trung vào tìm kiếm và mở rộng khách hàng mà thiếu đi sự chọn lọc… nhờ đó nhận thức và ý thức của người dân về bảo hiểm sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.


Truy cập ngay website vbaohiem để trải nghiệm các tính năng so sánh, đanh giá, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm.


#sosanhbaohiem #sanphambaohiem #top10 #baohiemtot #sosanhbaohiem #vbaohiem #baohiemnhantho #tuvanbaohiem #danhgiabaohiem #luachonbaohiem #ketnoituvanvienbaohiem #sosanhbaohiemsuckhoe #sosanhbaohiemnhantho #sosanhbaohiemphinhantho